Masz jakieś pytania?

Donec nisl mollis ac ictum sapien mauris

Aliquam erat volutpat. Pellentesque suscipit elementum eleifend, ligula. Ut lorem. In malesuada quis, venenatis nisl am diam elit ornare interdum. Vitae wisi eget nibh condimentum et, pharetra sem, rutrum sit amet, tincidunt, diam ut malesuada id, luctus augue imperdiet convallis. Praesent blandit justo, condimentum sagittis lacus iaculis et.

Nam consectetuer congue:

Perspektywy Senior Telefon (32) 724 25 23 E-mail biuro@perspektywysenior.pl Address Porąbka 88,
32-353 Trzyciąż
NIP 637 209531 3 REGON 12 038829 6
Image

Wyślij nam wiadomość!

Masz pytania, potrzebujesz pomocy, informacji?
Wypełnij formularz

    Dzienny Dom Opieki Perspektywy Senior w Porąbce powstał w ramach projektu pt.

    „Pogodni dojrzali w Powiecie Olkuskim”

    nr RPMP.09.02.03-12-0491/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu olkuskiego poprzez utworzenie dla 40UP (23K,17M) dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Trzyciąż, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 40 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.

    Wartość projektu: 4 091 151,87 złotych Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 791 151,87 złotych