Zawieszenie działalności placówki

4 lata ago ·

Zawieszenie działalności placówki

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik w oparciu o specustawę dotyczącą zapobiegania i zwalczania COVID-19 polecił zawiesić do 25 marca w całym regionie działalność: placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora i środowiskowych domów samopomocy. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Czytaj więcej 0

Rozpoczynamy rekrutację

5 lat ago ·

Rozpoczynamy rekrutację

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Pogodni dojrzali w powiecie olkuskim”. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnieniem załączników i deklaracji dostępnych na stronie w zakładce ‚Rekrutacja’.

Czytaj więcej 0

Witamy na stronie Perspektywy Senior

5 lat ago ·

Witamy na stronie Perspektywy Senior

Witamy na nowej stronie perspektywysenior.pl i zapraszamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania placówki oraz bogatą ofertą zajęć. W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego na stronie lub kontaktu telefonicznego.

Czytaj więcej 0

Dzienny Dom Opieki Perspektywy Senior w Porąbce powstał w ramach projektu pt.

„Pogodni dojrzali w Powiecie Olkuskim”

nr RPMP.09.02.03-12-0491/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu olkuskiego poprzez utworzenie dla 40UP (23K,17M) dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Trzyciąż, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 40 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.

Wartość projektu: 4 091 151,87 złotych Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 791 151,87 złotych