Image
Image

Co mamy do zaoferowania?

W ramach pobytu nasi kochani Seniorzy mogą skorzystać z bogatego programu rehabilitacyjno-terapeutycznego oraz zajęć świetlicowych. Zajęcia te z pewnością mają bardzo dobry wpływ na samopoczucie i kondycję naszych podopiecznych.

Image

Zajęcia usprawniające

W trakcie pobytu w naszym Centrum pragniemy zaoferować Państwu szereg atrakcyjnych zajęć, które poprawią zarówno sprawność ruchową jak i wpłyną pozytywnie na kondycję psychiczną. Uczestnicy będą mieli możliwość spędzania czasu w większym gronie osób a tym samych wyeliminują poczucie osamotnienia, które towarzyszy w trakcie przebywania w domu.
W zależności od dotychczasowych zainteresowań i preferencji będzie można wziąć udział w zajęciach terapii zajęciowej. Oferujemy wiele ciekawych zajęć jak arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, ergoterapia, terapia kulinarna, reminiscencyjna, informatyczna, rozrywkowa. Pozwoli to na udoskonalenie dotychczasowych umiejętności, podzielenie się nimi z innymi uczestnikami, jak również da możliwość spróbowania nowych, do tej pory nieznanych rzeczy i odkrycie kolejnych zainteresowań.
Ponadto mając na uwadze zachowanie jak najdłużej dobrej kondycji fizycznej oraz podniesienie sprawności ruchowej w celu lepszego funkcjonowania w życiu codziennym oferujemy zajęcia rehabilitacyjne w formie ćwiczeń ogólnousprawniających, oddechowych, w odciążeniu, na piłkach, rowerach stacjonarnych, bieżniach. Dodatkowo zachęcamy do udziału w organizowanych spacerach, nordic walkingu (marszu z kijkami) oraz w okresie letnim ćwiczeniach na świeżym powietrzu. Zajęcia rehabilitacyjne odbywać się będą w formie terapii grupowej oraz indywidualnej dla uczestników, u których występują poważne dysfunkcje i ograniczenia ruchowe.

Zajęcia kulturalno-oświatowe

Poza zajęciami usprawniającymi w Centrum seniorzy będą mili okazję uczestniczyć w wydarzeniach zewnętrznych. Przewidziane są wyjazdy na spektakle teatralne, kina, wycieczki, udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, grillach, piknikach, obchody świąt i ważnych wydarzeń. Ponadto otwarci jesteśmy na sugestie naszych uczestników odnośnie innych form w jakich chcieliby wziąć udział.

Opieka wykwalifikowane kadry

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości opieki nad seniorami w naszym Centrum pomocą służy wykwalifikowany personel. W czynnościach życia codziennego oraz organizacji czasu wolnego pomagać będą opiekunowie w tym również opiekunowie medyczni. Nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem czuwać będzie zawsze dyplomowana pielęgniarka. Za rozwój umiejętności w czasie terapii zajęciowej odpowiadać będą doświadczeni i kreatywni terapeuci. Utrzymywać i poprawiać sprawność ruchową naszych uczestników będzie magister fizjoterapii.

Dzienny Dom Opieki Perspektywy Senior w Porąbce powstał w ramach projektu pt.

„Pogodni dojrzali w Powiecie Olkuskim”

nr RPMP.09.02.03-12-0491/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu olkuskiego poprzez utworzenie dla 40UP (23K,17M) dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Trzyciąż, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 40 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.

Wartość projektu: 4 091 151,87 złotych Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 791 151,87 złotych