Image

Najczęściej zadawane pytania

Risus neque ante ipsum dolor urna, id leo sodales pretium porttitor?

Integer ut diam sodales rutrum, wisi augue sed laoreet viverra. Cras ut augue. Fusce enim. Fusce dui convallis posuere. Quisque rutrum, libero malesuada id, ullamcorper id, nunc. Nunc eleifend velit.

Morbi fermentum consectetuer?

Ium sociis natoque penatibus et nisl. Morbi pede. In purus dolor tellus enim, ac lacus. In hac habitasse platea dictumst. Proin consectetuer adipiscing quam eget gravida massa imperdiet convallis. Cras suscipit, velit odio eget diam aliquet congue ac, urna. Aenean lobortis augue.

Więcej

Dzienny Dom Opieki Perspektywy Senior w Porąbce powstał w ramach projektu pt.

„Pogodni dojrzali w Powiecie Olkuskim”

nr RPMP.09.02.03-12-0491/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu olkuskiego poprzez utworzenie dla 40UP (23K,17M) dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Trzyciąż, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 40 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.

Wartość projektu: 4 091 151,87 złotych Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 791 151,87 złotych