Centrum Rozwoju dla Seniora Perspektywy Senior jest jednostką prowadzoną przez Stowarzyszenie Honestus.

Fundusze Europejskie
Placówka powstała wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Honestus w partnerstwie z Gminą Trzyciąż oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ten sposób udało się pozyskać prawie 4 miliony złotych, dzięki którym w Porąbce, w budynku udostępnionym dzięki życzliwości Pana Romana Żelaznego Wójta Gminy Trzyciąż oraz Rady Gminy Trzyciąż powstało Centrum Rozwoju dla Seniora Perspektywy Senior.

Image

Centrum Rozwoju dla Seniora Perspektywy Senior to miejsce, w którym zapewniamy m.in.:

Image

Wsparcie specjalistów oraz indywidualne podejście do każdego uczestnika

 • Specjalistyczne rehabilitacje
 • Arteterapię
 • Muzykoterapię
 • Biblioterapię
 • Choreoterapię
 • Terapia kulinarną
 • Terapię reminiscencyjną
 • Terapia rozrywkową
 • Ergoterapię
 • Terapię ruchową
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych

Tutaj zatrudniamy wyspecjalizowany zespół opiekunów i terapeutów, którzy zadbają o zdrowie i dobre samopoczucie naszych uczestników.

Poznaj naszych specjalistów

Image

Dr Susane Smith

Cras tempor a lectus quis egestas. Vestibulum ac lacus ante. Integer sodales facilisis nisi, non consectetur ante tincidunt.

Image

Dr Monica Wayne

Cras tempor a lectus quis egestas. Vestibulum ac lacus ante. Integer sodales facilisis nisi, non consectetur ante tincidunt.

Image

Dr Tom Doe

Cras tempor a lectus quis egestas. Vestibulum ac lacus ante. Integer sodales facilisis nisi, non consectetur ante tincidunt.