Centrum Rozwoju dla Seniora Perspektywy Senior jest jednostką prowadzoną przez Stowarzyszenie Honestus.

Fundusze Europejskie
Placówka powstała wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności. Stowarzyszenie Honestus w partnerstwie z Gminą Trzyciąż oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ten sposób udało się pozyskać prawie 4 miliony złotych, dzięki którym w Porąbce, w budynku udostępnionym dzięki życzliwości Pana Romana Żelaznego Wójta Gminy Trzyciąż oraz Rady Gminy Trzyciąż powstało Centrum Rozwoju dla Seniora Perspektywy Senior.

Image

Centrum Rozwoju dla Seniora Perspektywy Senior to miejsce, w którym zapewniamy m.in.:

Image

Wsparcie specjalistów oraz indywidualne podejście do każdego uczestnika

 • Specjalistyczne rehabilitacje
 • Arteterapię
 • Muzykoterapię
 • Biblioterapię
 • Choreoterapię
 • Terapia kulinarną
 • Terapię reminiscencyjną
 • Terapia rozrywkową
 • Ergoterapię
 • Terapię ruchową
 • Udział w wydarzeniach kulturalnych i integracyjnych

Tutaj zatrudniamy wyspecjalizowany zespół opiekunów i terapeutów, którzy zadbają o zdrowie i dobre samopoczucie naszych uczestników.

Poznaj naszych specjalistów

Image

Dr Susane Smith

Cras tempor a lectus quis egestas. Vestibulum ac lacus ante. Integer sodales facilisis nisi, non consectetur ante tincidunt.

Image

Dr Monica Wayne

Cras tempor a lectus quis egestas. Vestibulum ac lacus ante. Integer sodales facilisis nisi, non consectetur ante tincidunt.

Image

Dr Tom Doe

Cras tempor a lectus quis egestas. Vestibulum ac lacus ante. Integer sodales facilisis nisi, non consectetur ante tincidunt.

Dzienny Dom Opieki Perspektywy Senior w Porąbce powstał w ramach projektu pt.

„Pogodni dojrzali w Powiecie Olkuskim”

nr RPMP.09.02.03-12-0491/17 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie 9 Osi Priorytetowej- Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie powiatu olkuskiego poprzez utworzenie dla 40UP (23K,17M) dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych na terenie Gminy Trzyciąż, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 40 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.

Wartość projektu: 4 091 151,87 złotych Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 791 151,87 złotych