Zawieszenie działalności placówki

2 lata ago · · 0 comments

Zawieszenie działalności placówki

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik w oparciu o specustawę dotyczącą zapobiegania i zwalczania COVID-19 polecił zawiesić do 25 marca w całym regionie działalność: placówek wsparcia dziennego, centrów i klubów integracji społecznej, dziennych domów i klubów seniora i środowiskowych domów samopomocy. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Similar posts